Bycie liderem w trudnych czasach to wielka odpowiedzialność.
Wesprzyj menedżerów ze swojej organizacji w radzeniu sobie z ciągłą zmianą, utrzymywaniem motywacji, spójności i efektywności zespołów.

IDEA

Core Leadership Skills

Mimo dużych problemów wiele organizacji troszczy się o rozwój pracowników i zapewnienie ciągłości działania. Kluczowym aspektem w trudnych warunkach jest wysoka jakość przywództwa.

Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji z zachowaniem reguły dostansu społecznego jest wyzwaniem dla działów HR i L&D. Dlatego opracowaliśmy kompleksowy program rozwoju kompetencji menedżerskich online.

Program jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają pracę na pozycjach związanych z zarządzaniem ludźmi. Będzie też cennym przypomnieniem dla bardziej doświadczonych menedżerów.

Wszystkie elementy programu: diagnoza, warsztaty i konsultacje, zadania indywidualne oraz ewaluacja są realizowane online.

Skontaktuj się z nami